Naša spoločnosť SAN MARCO SK s.r.o. vznikla v roku 2000. Náš hlavný dodávateľ spoločnosť  San Marco Group S.p.A,  je najvýznamnejším talianskym výrobcov farieb a lakov pre profesionálne stavebníctvo.

Špecializuje sa na vývoj a výrobu farieb a dekoratívnych povrchových úprav interiérových a exterérových stien.

O SPOLOČNOSTI

SAN MARCO

Spoločnosť San Marco postavila svoju úspešnú históriu na týchto siedmych pilieroch:
  • výber kvalifikovaných zamestnancov a kontinuálny vývoj ich profesných zručností;
  • výskum a vývoj, ktorý je schopný prinášať inovácie v harmónii s požiadavkami trhu;
  • najväčšia pozornosť je venovaná kvalite produktov a procesov, o čom svedčí prijatie prísnych disciplinárnych protokolov pre získanie certifikácie kvality medzinárodného rozsahu;
  • kompozícia širokého sortimentu výrobkov, ktoré plnia špecifické a diferencované potreby;
  • konfigurácia produktov v náterových systémoch budov, alebo v sadách doplnkových produktov a služieb, ktoré poskytujú komplexné riešenie zamerané na potreby zákazníka;
  • starostlivosť o vzťahy so zákazníkmi, založená na pozornosti, pomoci, niekedy na priateľstve, prostredníctvom priebežnej aktualizácie ich vedomostí prostredníctvom vzdelávacích kurzov organizovaných v špeciálnom vzdelávacom stredisku;
  • adaptácia filozofie založenej na trvalo udržateľnom rozvoj, ochrane životného prostredia, rešpekte k prírode, pozornosti k blahu ľudí. O tom svedčí vytvorenie značky Greenspirit, venovanej zelenej stavbe, a vynálezu metódy posudzovania životného cyklu (LCA) pre meranie vplyvu produktov a služieb na životné prostredie.
  • Dodržiavanie týchto pilierov prinieslo spoločnosti San Marco neprerušený nárast obratu a kontinuálnu expanziu na trhoch pôsobenia. Dnes sa Spoločnosť San Marco nachádza vo viac ako 55tich krajinách sveta.

Talianska centrála

Talianska centrála spoločnosti San Marco SpA sa nachádza v meste Marcon, 20 km od Benátok. Monumenty, umenie, história, kultúra, architektúra Benátok vždy inšpirovali San Marco: meno spoločnosti a logo, názvy produktov a farby sú spojené s Benátkami.

História spoločnosti

História spoločnosti je priamo previazaná so životom jej
zakladateľa menom Pietro Tamburini, ktorý sa narodil v roku
1890 v Benátkach.

Colorificio San Marco bolo založené 14.5. 1962 pánom Pietro
Tamburini a jeho dcérou menom Alessandrina, so základným
imaním 30 miliónov lír. V roku 1962, Alessandrina mala 48 rokov,
a rozhodla sa zmeniť meno spoločnosti z Tamburini na
Colorificio San Marco. Alessandrina predstavuje už štvrtú
generáciu majiteľov firmy.

1997 – odkúpenie ABC
1998 – založenie spoločnosti Eurobeton S.r.l.
2004 – založenie spoločnosti San Marco Adriatica d.o.o.
2005 – založenie spoločnosti San Marco Kolor S.r.o.
2005 – odkúpenie spoločnosti Tjaeralin S.A.
2008 – založenie spoločnosti San Marco DT BH d.o.o.
2010 – odkúpenie spoločnosti Novacolor S.r.l.

San Marco sa stalo významnou spoločnosťou so silnou
konkurenčnou pozíciou na talianskom trhu a kontinuálnym
rastom na zahraničných trhoch.

Call Now Button