REKONŠTRUKCIE

 

Elastomerický systém

 

Analýza problému

Oprava a sanácia fasád s výskytom prasklín a trhlín

Praskliny a trhliny sú viditeľné povrchové vady, ktoré nepredstavujú len estetický problém, ale tiež značne ohrozujú štrukturálnu celistvosť budov.

 

Spoločnosť Colorificio San Marco vyvinula SYSTÉM ELASTOMARC, špeciálne koncipovaný pre opravy a sanáciu fasád s výskytom prasklín a trhlín.
Systém je aplikovateľný na mikrotrhliny spôsobené zmršťovaním, trhliny v dôsledku vibrácií alebo pôsobenia tepelnej rozťažnosti materiálu.
Je možná aj aplikácia na hlboké praskliny,zasahujúce i štruktúru muriva šírky nepresahujúcej 2.000 μm. Výkonové charakteristiky SYSTÉMU ELASTOMARC boli podrobené skúškam v súlade s podmienkami STN EN 1062-7.

Oprava a sanácia fasád s výskytom prasklín a trhlín

 

Ako zasiahnuť v prípade narušenia

Zásahy je možné typovo rozčleniť podľa druhu trhlín.
Odolnosť voči trhlinám je klasifikovaná podľa STN EN 1062-7:
Systém Elastomarc A: trieda A2
Systém Elastomarc B: trieda A3
Systém Elastomarc C: trieda A4
Systém Elastomarc D: trieda A5 mod < 2000 μm

 

Systém Elastomarc A: trieda A2
do šírky 250 μm (0,25 mm)

 

Systém Elastomarc B: trieda A3
Na škáry a trhliny vystavené strednému dynamickému namáhaniu so šírkou od 250 μm do 500 μm (0,5 mm), vyskytujúce sa predovšetkým v oblasti a okolí otvorov (okenných atď.).

 

Systém Elastomarc C: trieda A4
vykazované najmä v blízkosti stropu. Určený na závažné a hlboké trhliny, potenciálne zasahujúce aj štruktúru muriva, max. šírky do 2.000 μm (2mm)

Oprava a sanácia fasád s výskytom prasklín a trhlín

Veľmi pružný film pri vysokých aj nízkych teplotách.
Výrobky sú špeciálne formulované na báze akrylátových polymérov a vyznačujú sa plastifikačným účinkom, vďaka ktorému je zaručená pružnosť filmu aj pri nízkych teplotách.

 

Nízka retencia a pohlcovanie nečistôt.
Prostriedky ELASTOMERICKÉHO SYSTÉMU zvyšujú vystavením na denné svetlo povrchovú tvrdosť filmu a to vďaka špeciálnemu polyméru – svetlom tvrdnúcemu akrylátu, čo vedie k nižšiemu pohlcovaniu nečistôt.

Oprava a sanácia fasád s výskytom prasklín a trhlín

V prípade riešení proti grafitom, neváhajte kontaktovať naše poradenské centrum vo Vašej blízkosti.

Call Now Button