Kód produktu
383
OCHRANNÝ A DEKORATÍVNY SILOXANOVÝ NÁTER, ODOLNÝ VOČI MACHOM A LIŠAJNÍKOM, POLOPRIESVITNÝ, PRE EXTERIÉR A INTERIÉR.

Popis produktu

VELATURE je ochranný prostriedok na murivo pre exteriéry a interiéry, na báze modifikovaných silikónových polymérov a zvláštnych prísad, ktoré poskytujú produktu vynikajúcu odparovaciu schopnosť, spolu so zvýšenou odpudivosťou vody a vynikajúcou odolnosťou voči vonkajším agresívnym činiteľom prítomným v atmosfére.

VELATURE, spolu so systémom NEPTUNUS, predstavuje novátorské riešenie, alternatívne k minerálnym produktom, pretože umožňuje dosiahnuť veľmi príjemné estetické efekty s veľmi významnými výkonovými charakteristikami odolnosti, bez nevýhod vápenných alebo silikátových maľoviek.

Vlastnosti produktu

Vhodné podklady

  • Nové a staré omietky na základe vodných pojív
  • Betónové plochy.
  • Povrchy sadrové a sadrokartónové
  • Staré nátery a povlaky organickej alebo minerálnej povahy, suché, celistvé, pohlcujúce vlhkosť a súdržné.
  • Konglomeráty rôznej minerálnej povahy s podmienkou, že pohlcujú vlhkosť.

Možnosť tónovania

ÁNO

Bázy pre tónovanie

ÁNO

Penetrácia

štetec, špongia, tampón alebo handra.

Riedenie

Orientačná výdatnosť: 4-5 m2/l na 2 vrstvy na dreve stredne savom. Je vhodné vykonať predbežnú skúšku na špecifickom podklade na určenie spotreby.

Call Now Button