Stile Restauro Compact

Kód produktu
425
PLASTICKÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA S RUSTIKÁLNYM VZHĽADOM HRÚBKA 1,8

Popis produktu

STILE RESTAURO COMPACT je plastický povlak vyhladený na zjednocujúci efekt povrchu. Produkt na báze akrylátového pojiva vytvára povlak so zvýšenou hrúbkou, ktorá chráni podklad pred atmosférickými činiteľmi a znečisťujúcimi látkami a pred zásaditou agresívnosťou vlastnou cementovým podkladom.

Vďaka granulometrickému výberu kremenných múčiek STILE RESTAURO COMPACT má zvýšenú výplňovú a maskovaciu schopnosť, ktoré umožňujú zjednotiť nepravidelnosti podkladu.

Vhodné podklady

  • Nové a staré omietky na základe vodných pojív.
  • Betónové plochy.
  • Staré nátery a povlaky organickej alebo minerálnej povahy, suché, celistvé, pohlcujúce vlhkosť a súdržné.
  • Konglomeráty rôznej minerálnej povahy s podmienkou, že pohlcujú vlhkosť.

Možnosť tónovania

ÁNO

Bázy pre tónovanie

ÁNO

Riedenie

1 vrstva, pripravené k použitiu. Je možné upraviť hustotu výrobku pridaním max. 1% vody. - Pred použitím produkt zamiešať.

 

Výdatnosť / Spotreba

Orientačná výdatnosť: 2,6 -2,8 kg/m2 na podklady stredne porézne. Je vhodné vykonať praktickú skúšku na špecifickom podklade na určenie spotreby.

Call Now Button