Kód produktu
382
NEPTUNUS RIEMPITIVO je ochranný prostriedok na murivo pre exteriéry, na báze modifikovaných silikónových polymérov

Popis produktu

NEPTUNUS RIEMPITIVO je ochranný prostriedok na murivo pre exteriéry, na báze modifikovaných silikónových polymérov a zvláštnych prísad, ktoré poskytujú produktu vynikajúcu odparovaciu schopnosť, spolu so zvýšenou odpudivosťou vody a vynikajúcou odolnosťou voči vonkajším chemickým a atmosférickým činiteľom. Jeho zvláštna formulácia poskytuje dosiahnutie vysokej plniacej a maskovacej schopnosti nedokonalostí podkladu.

NEPTUNUS RIEMPITIVO je určený na ochranu a výzdobu murovaných povrchov budov architektonického významu, pri obnove historických centier a na dokončovanie cyklov vysušovacej sanácie. Okrem toho je typickým
prostriedkom na prípravu podkladu na ktorom sa vykonáva dekoratívny efekt "závojovania"tým že sa prekryje s produktom VELATURE.
NEPTUNUS RIEMPITIVO, na rozdiel od tradičných maľoviek na báze vodných disperzii vytvára porézny povlak, ktorý prilieha tak na minerálne podklady ako aj na staré maľovky minerálnej alebo syntetickej povahy, a preto zastupuje novátorské riešenie ako alternatívu k minerálnym produktom bez nevýhod vápenných alebo silikátových maľoviek.
NEPTUNUS RIEMPITIVO bol vytvorený s ohľadom na teóriu Kuenzle ktorá stanovuje, že vonkajšie omietky musia dnes spĺňať nasledovné parametre.
Schopnosť absorbovať vodu W<0,5 kg/m²h^0.5 Odolnosť voči difúzii pary Sd<2 Produkt W x Sd <0,1.

 

Vhodné podklady

- Nové a staré omietky na základe vodných pojív

- Betónové plochy.
- Staré nátery a povlaky organickej alebo minerálnej povahy, suché, celistvé, pohlcujúce vlhkosť a súdržné.
- Konglomeráty rôznej minerálnej povahy s podmienkou, že pohlcujú vlhkosť.

Možnosť tónovania

ÁNO

Bázy pre tónovanie

ÁNO

Riedenie

prvá vrstva s hodnotou 30% vodou; nasledujúce vrstvy s 20%.

Výdatnosť / Spotreba

 7 -8 m2/l na jednu vrstvu a vzťahuje sa to na hladké podklady a stredne savé. Je vhodné určiť skutočnú výdatnosť pomocou predbežnej skúšky na špecifickom podklade.

Call Now Button