Idrofis speciale

Kód produktu
4700006
AKRYLÁTOVÝ NÁSTENNÝ SPEVŇOVACÍ PROSTRIEDOK VODNÝ

Popis produktu

IDROFIS SPECIALE je vodou riediteľný produkt na povrchovú impregnáciu murovaného podkladu, určený pre cykly natierania najmä v interiéroch. IDROFIS SPECIALE je vybavený zvýšenou penetračnou schopnosťou, schopný tiež nasýtiť mikroskopickú kapilaritu povrchov omietok. IDROFIS SPECIALE ponúka ideálny podklad pre kotvenie nasledujúcich vrstiev náteru izolujúc ich od zásaditého prostredia vlastného cementovým a podobným podkladom.

Vhodné podklady

  • Nové a staré omietky na základe vodných pojív.
  • Betónové plochy.
  • Povrchy sadrové a sadrokartónové.
  • Staré nátery a povlaky organickej alebo minerálnej povahy, suché, celistvé, pohlcujúce vlhkosť a súdržné.
  • Konglomeráty rôznej minerálnej povahy s podmienkou, že pohlcujú vlhkosť. Nepoužívať na čerstvé podklady.

Možnosť tónovania

NIE

Bázy pre tónovanie

NIE

Riedenie

Produkt sa riedi rôznym spôsobom podľa absorpčnej schopnosti podkladu avšak nie s menej ako 6 dielmi vody na jeden diel spevňujúceho prostriedku.

Výdatnosť / Spotreba

Orientačná výdatnosť: 50-60 m2/l na povrchy a s priemernou absorpčnou schopnosťou.

Call Now Button