Biomarc Rinzaffo Deumidificante

Kód produktu
9710100
PODKLADOVÝ ŠPRIC BLOKUJÚCI SOLI NA BÁZE PRÍRODNÉHO VÁPNA

Popis produktu

BIOMARC RINZAFFO DEUMIDIFICANTE je špecifická úprava blokujúca soli podkladu, pred samotnou aplikáciou omietok BIOMARC-DEUMIDIFICANTE slúžiacich na sanáciu múrov postihnutých vlhkosťou a tvorením solí. BIOMARC RINZAFFO DEUMIDIFICANTE [klasifikovaný GP/CS II (EN998-1) je zložený výhradne z naturálnych prvotných surovín ako prírodný hydrát vapna NHL, rímsky sopečný kameň a pucolán (pozzolana), nedrvené inertné náplavové materiály očistené od ílu a rozpustných solí, odolné soliam a poveter nostným vplyvom, mrazu, nedrolivé.

Úplná bio-kompaktibilita a recyklácia ako inert robia z BIOMARC RINZAFFO DEUMIDIFICANTE materiál zvlášť vhodný pre zásahy v Bio- výstavbe a reštaurovaní stavieb s historicko-umeleckou hodnotou.

Vhodné podklady

  • Všetky murované povrchy rôznorodého pôvodu (tehla, tuf, kameň atď.) vonku a vo vnútri z ktorých bola kompletne odstránená stará omietka.
  • Neaplikovateľné na sadrové podklady, bitumenové izolácie, staré syntetické nátery, nesavé nesúdržné drolivé podklady, na povrchy vystavené stojatej vode alebo inému typu infiltrácie vody. BIOMARC RINZAFFO DEUMIDIFICANTE je výrobok ktorý musí byť vždy pokrytý sanačnými omietkami systému BIOMARC DEUMIDIFICANTE.
  • Na systém BIOMARC DEUMIDIFICANTE môžu byť ďalej nanášané povrchové úpravy na báze vápna, silikátov alebo silosanové.

Možnosť tónovania

NIE

Bázy pre tónovanie

NIE

Výdatnosť / Spotreba

Indikatívna výdatnosť: 7-8 Kg/m2 na vrstvu 5 mm. - Spotreba: 1,5 Kg/m2 na mm. S jedným 25 kg balením sa pokryjú circa 3–4 m2 vrstvou 5 mm.

Call Now Button