Kód produktu
9710200
SANAČNÁ ODVLHČUJÚCA BIO-OMIETKA NA BÁZE NATURÁLNEHO VÁPNA

Popis produktu

BIOMARC INTONACO DEUMIDIFICANTE je určený na realizáciu systému BIOMARC DEUMIDIFICANTE, sanáciu múrov postihnutých vlhkosťou a následnou tvorbou kryštálov solí na ich povrchu. Tvorí vrstvu s velmi vysokou priepustnosťou vodnej pary, v spojení s vysokou vodoodpudivosťou. BIOMARC INTONACO DEUMIDIFICANTE [klasifikovaný GP/CS II (EN998-1) je zložený výhradne z naturálnych prvotných surovín ako prírodný hydrát vapna NHL, rímsky sopečný kameň a pucolánu (pozzolana), nedrvené inertné náplavové materiály očistené od ílu a rozpustných solí, odolné soliam a poveter nostným vplyvom, mrazu, nedrolivé.

BIOMARC INTONACO DEUMIDIFICANTE je vhodný na:

  • soklové časti budov s problémom vzlínavej vlhkosti a solí- ako vnútorná odvlhčovacia omietka v priestoroch vystavených silnej kondenzačnej vlhkosti (pivnice, kantíny) v spojení s primeraným vetraním;
  • fasádne omietky vystavené extrémnemu nečasu a častým cyklom zmrazovania a rozmrazovania;
  • ako doplnková malta pri podrezávaní múrov.

Úplná bio-kompaktibilita a recyklácia ako inert robia z BIOMARC INTONACO DEUMIDIFICANTE materiál zvlášť vhodný pre zásahy v Bio- výstavbe a reštaurovaní stavieb s historicko-umeleckou hodnotou.

Vhodné podklady

  • Všetky murované povrchy rôznorodého pôvodu (tehla,tuf, kameň atď) vonku a vo vnútri z ktorých bola kompletne odstránená stará omietka.
  • Neaplikovateľné na sadrové podklady,bitumenové izolácie, staré syntetické nátery, nesavé nesúdržné drolivé podklady, na povrchy vystavené stojatej vode alebo inému typu infiltrácie vody.
  • Na systém BIOMARC-DEUMIDIFICANTE môžu byť ďalej nanášané povrchové úpravy na báze vápna, silikátov alebo silosanové.

Možnosť tónovania

NIE

Bázy pre tónovanie

NIE

Výdatnosť / Spotreba

Spotreba: 12 Kg/m2 na cm. Odporučená vrstva: 2 cm.

Call Now Button