Chránime všestrannosť betónu pred prirodzeným starnutím a degradáciou

Systém na sanáciu betónu

Betón je jedným z najvšestrannejších a najpoužívanejších stavebných materiálov. Napriek mnohým nesporným výhodám podlieha i betón  prirodzenému starnutiu a degradácii.
Spoločnosť Colorificio San Marco S. p. A. vyvinula systém, slúžiaci na sanáciu starých a poškodených betónových konštrukcií, ako aj na ochranu nových betónových konštrukcií pred škodlivinami.

Systém na sanáciu betónu

Príčiny narušenia betónu:
• Vysoká poréznosť betónu
• Vystavenie agresívnym prostrediam a atmosferickým vplyvom
• Opätovné striedavé mrznutie a topenie
• Konštrukčné chyby pri návrhu či rôzne mimoriadne udalosti (sadanie základov), ktoré môžu viesť k vzniku prasklín a trhlín
• Karbonatácia.

Systém na sanáciu betónu

Analýza stavu a dôkladné posúdenie rozsahu poškodenia a vád sú prvým dôležitým krokom pri sanácii betónu. Najskôr je dôležité odstrániť za použitia manuálnych a mechanických metód voľné, nesúdržné časti betónu a koróziu z výstuže.

 

AKO ZASIAHNUŤ V PRÍPADE NARUŠENIA
– BETOXAN PRIMER – jednozložková zálievková pasivačná malta na ochranu výstuže
– BETOXAN 400 – vláknami vystužená tixotropná malta bez zmrštenia
– BETOXAN 300 – rýchlotvrdnúca vláknami vystužená tixotropná opravná malta
– BETOXAN 200 – opravná protikarbonatačná stierka bez zmrštenia
– ISOMARC – rozpúšťadlový fixačný izolant na steny
– ATOMO – mikronizovaný bezzápachový aktivátor adhézie na interiérové a exteriérové steny bez rozpúšťadiel

FINALIZÁCIA POVRCHU
– SOLVESIL – siloxánový vodoodpudivý prostriedok na ochranu v interiéroch a exteriéroch
– BETONCOVER – ochranný protiplesňový algicídny antikarbonatačný akrylátový náter na betón
– ELASTOCEM – protiplesňový algicídny vodou riediteľný elastomerický akrylátový náter na betón
Výrobky označené značkou CE podľa STN EN 1504-2

Systém na sanáciu betónu

V prípade riešení proti grafitom, neváhajte kontaktovať naše poradenské centrum vo Vašej blízkosti.

Call Now Button