Biologická degradácia môže viesť k narušeniu vzhľadu a celistvosti vonkajších a vnútorných stien a je serióznou hrozbou nielen pre staršie a už poškodené objekty, ale aj pre novostavby bez viditeľných nedokonalostí a defektov.
Riešenia pre sanáciu a odstraňovanie rias a plesní

 

 

 

Odhliadnúc od estetického aspektu môže mať prítomnosť plesní a rias  negatívne dôsledky na hygienu priestorov a na kvalitu a komfort bývania. U náchylných jedincov môže byť zdrojom alergií a ohroziť zdravotnú nezávadnosť obytného priestoru.
Biologická degradácia je spôsobená mikróbnym napadnutím rôznymi druhmi organizmov (plesne, lišajníky, riasy a mach), ktoré nachádzajú na stenách a v okolitom prostredí ideálny habitat pre rozvoj a šírenie.

Riešenia pre sanáciu a odstraňovanie rias a plesní

Ako zasiahnuť v prípade narušenia

V interiéroch
Hlavnou príčinou vzniku plesní a húb na vnútorných stenách budovy je zvýšená vlhkosť a kondenzácia vodných pár na stenách. Tento fenomén závisí od mnohých činiteľov:
• Použitie energeticky úsporných hermeticky tesných okien
• Problémy s kapilárne vzlínajúcou zemnou vlhkosťou
• Stena orientovaná na sever
• Prítomnosť rozmerného stenu zakrývajúceho nábytku, ktorý zamedzuje optimálnej cirkulácii vzduchu
• Miestnosti s vysokou vlhkosťou alebo s vysokou stálou produkciou vodných pár (kuchyne, kúpelne)
• Uplatnené stavebné materiály, metódy a techniky. Ako prevenciu pred výskytom plesní odporúčame elimináciu tepelných mostov, tepelnú izoláciu stien a uprednostnenie materiálov dostatočne priedyšných voči priestupu vodných pár, s nízkou nasiakavosťou.

Riešenia pre sanáciu a odstraňovanie rias a plesní

 

V exteriéroch
Externé fasády môžu byť okrem plesní zasiahnuté aj riasami, machmi a lišajníkmi. Základným faktorom podporujúcim rast a rozvoj týchto organizmov je zvýšená koncentrácia ahromadenie vlhkosti v stavebnej konštrukcii a v okolitom prostredí. Hlavnými príčinami tohoto hromadenia je:
• Stena orientovaná na sever/severozápad
• Nedostatočná ventilácia a vystavenie nepriamemu slnečnému
žiareniu; rast a proliferácia rias sú stimulované neintenzívnym slnečným svetlom
• Dlhodobé vystavenie poveternostným vplyvom
• Časté tvorenie rosy a inoväte, t.j. vlhkosti, ktorá vzniká kondenzáciu vodnej pary vo vzduchu
• Kapilárne vzlínajúca zemná voda
• Presakovanie vody cez praskliny, trhliny a spoje stien
• Často polievané rastliny, nachádzajúce sa v tesnej blízkosti steny
• Uplatnené stavebné materiály, metódy a technik. Rovnako ako u interiérových stien odporúčame elimináciu tepelných mostov, tepelnú izoláciu fasád a uprednostnenie materiálov dostatočne priedyšných voči priestupu vodných pár, s nízkou nasiakavosťou (omietky, finalizačné nátery).

Riešenia pre sanáciu a odstraňovanie rias a plesní

V interiéroch:

– COMBAT 222 čistiaci prípravok na odstraňovanie plesní a rias z povrchov
– COMBAT 333 dezinfekčný a protiplesňový prostriedok na steny
– COMBAT 444 dezinfekčná protiplesňová prísada do interiérových náterov na steny
– COMBAT555 ochranný prostriedok na drevo proti hubám
– COMBAT 777 vodou riediteľný priedyšný dezinfekčný a protiplesňový interiérový náter
– COMBAT 999 EW vodou riediteľný priedyšný dezinfekčný a protiplesňový interiérový náter – vysoká bielos
– COMBATPLUS plne umývateľný vodou riediteľný akrylátový dezinfekčný a protiplesňový náter
– SUPERCONFORT vodou riediteľný protikondenzačný termoizolačný priedyšný protiplesňový interiérový náter.

V exteriéroch:
– COMBAT 111 dezinfekčná protiplesňová algicídna prisada do exteriérových náterov na steny
– COMBAT 222 čistiaci prípravok na odstraňovanie plesní a rias z povrchov
– COMBAT 333 dezinfekčný a protiplesňový prostriedok na steny
– COMBAT 555 ochranný prostriedok na drevo proti hubám
– Všetky finalizačné exteriérové nátery sú algicídne a protiplesňové

Riešenia pre sanáciu a odstraňovanie rias a plesní

V prípade riešení proti grafitom, neváhajte kontaktovať naše poradenské centrum vo Vašej blízkosti.

Call Now Button