Energetická účinnosť a estetická funkcia

Riešenia pre sanáciu a elimináciu tepelných mostov

Tepelný most je časť stavebnej konštrukcie, kde je teplota vnútorného povrchu v zimnom období nižšia ako teplota v bežnom mieste vnútorného povrchu konštrukcie, t.j. miesto kadiaľ uniká podstatne viac tepla.
V týchto častiach s výraznými teplotnými rozdielmi vznikajú v dôsledku rôznorodosti stavebných materiálov (napr. tehlové murivo a železobetónová konštrukcia) studené miesta, s následnou kondenzáciou vodných pár. Za týchto okolností sa podstatne znižuje celková tepelnoizolačná schopnosť stavebnej konštrukcie (steny), čo má negatívny vplyv na tepelnú pohodu
interiéru, s rizikom možného výskytu plesní.
Čoraz častejšie využívaným riešením izolácie budovy je zateplenie z vonkajšej strany. Tento zásah umožní nielen potlačiť známky degradácie (výskyt plesní a rias), ale aj odstrániť príčiny ich rastu a rozvoja.

Riešenia pre sanáciu a elimináciu tepelných mostov

Ako zasiahnuť v prípade narušenia

 

MARCOTHERM – špeciálne vyvinutý systém spoločnosti Colorificio San Marco ponúka komplexné riešenia tepelných izolácií a zateplení na minimalizovanie tepelných strát, ku ktorým veľmi často dochádza v obytných priestoroch a priemyselných objektoch. Zateplenie z vonkajšej strany utesní budovu pred prenikaním vonkajšieho chladnejšieho vzduchu,
čím sa výrazne zníži spotreba energie na vykurovanie, zvyšujúc
interiérovú pohodu. Elimináciou tepelných mostov sa v stavebnom diele zabezpečí tzv. “tepelná pohoda”, predĺži sa životnosť stavby a zvýši sa
kvalita a komfort bývania.

Riešenia pre sanáciu a elimináciu tepelných mostov

MARCOTHERM EPS
expandovaný (penový) polystyrén (EPS)
• lD = 0,036/0,033 W/mK hodnota závisí od druhu použitej izolačnej dosky z EPS
• Je dostupný v nasledujúcich typológiách: EPS 80, 100, 120, 150
• Vodoodpudivý a odolný voči vodným roztokom
• Zabraňuje tvorbe plesní
• Jednoduché a rýchle rezanie e premiestňovanie
• Poistenie na 10 rokov za 200 e
• Pripoistenie položenia tepelnej izolácie za celkovú sumu 300 e pre živnostníkov s certifikátom získaným od talianskeho certifikačného orgánu ICMQ
• Systém je označený značkou CE

Riešenia pre sanáciu a elimináciu tepelných mostov

MARCOTHERM COLOR
platne z EPS s prímesou grafitu červené a čierne
• lD = 0,032 W/mK
• Rozmerová stabilita DS(N)2 podľa STN EN 13163
• Nižšie povrchové zahrievanie pri pokladaní tepelnej izolácie
• Rovnaké vyrovnávacie stierky a lepidlá a montážny systém ako u bielych platní z EPS
• Žiadna deštrukcia a drobenie povrchu – za predpokladu správneho skladovania na mieste chránenom pred slnečným žiarením
• Izolačné platne Marcotherm Color dodávame v exkluzívnych odtieňoch – v čiernej a červenej farbe, len od spoločnosti Colorificio San Marco
• Poistenie na 10 rokov za 200 e
• Pripoistenie položenia tepelnej izolácie za celkovú sumu 300 e pre živnostníkov s certifikátom získaným od talianskeho certifikačného orgánu ICMQ
• Systému bol udelený certifikát ETA (Európske technické osvedčenie)

Riešenia pre sanáciu a elimináciu tepelných mostov

MARCOTHERM ROCK
dosky z kamennej vlny
• lD = 0,036/0,040 W/mK; hodnota závisí druhu použitej dosky z kamennej vlny
• Vynikajúca zvuková pohltivosť – izolácia
• Vynikajúca reakcia na oheň (eurotrieda A1)
• Vynikajúca priedyšnosť (μ = 1/1,5)
• Dobré vodoodpudivé vlastnosti vďaka špeciálnej úprave
• Poistenie na 10 rokov za 200 e
• Pripoistenie položenia tepelnej izolácie za celkovú sumu 300 e pre živnostníkov s certifikátom získaným od talianskeho certifikačného orgánu ICMQ
• Systému bol udelený certifikát ETA (Európske technické osvedčenie)

Riešenia pre sanáciu a elimináciu tepelných mostov

MARCOTHERM SUGHERO
izolácia z prírodného korku
• lD = 0,040 W/mK
• Ekologický izolant prírodného pôvodu pre biostavby
• Vynikajúca zvuková pohltivosť – izolácia
• Poistenie na 10 rokov za 200 e
• Pripoistenie položenia tepelnej izolácie za celkovú sumu 300 e pre živnostníkov s certifikátom získaným od talianskeho certifikačného orgánu ICMQ

Riešenia pre sanáciu a elimináciu tepelných mostov

V prípade riešení proti grafitom, neváhajte kontaktovať naše poradenské centrum vo Vašej blízkosti.

Call Now Button