Sanácia a obnova fasád

Riešenia pre obnovu poškodenej omietky

Omietka je minerálny obklad, ktorý plní okrem primárnej ochrany muriva v určitých prípadoch aj estetickú – dekoračnú funkciu.
Vystavenie poveternostným vplyvom a agresívne účinky škodlivín v ovzduší urýchľujú jej degradáciu (mierne či výraznejšie drobenie a opadávanie vrchných častí omietky), niekedy aj mimoriadne intenzívnu a viditeľnú. V tom prípade bude fasádna obnova vyžadovať vykonanie niekoľko fázového cyklu potrebných zásahov za použitia špeciálnych materiálov na spevnenie a nahradenie chýbajúceho objemu omietky.

Riešenia pre obnovu poškodenej omietky

 

Ako zasiahnuť v prípade narušenia

• Umyte plochu vysokotlakovým prúdom vody, pričom dôkladne omyte podklady a odstráňte voľné, opadávajúce časti.
• V tejto fáze odporúčame ošetriť všetky kovové časti, vykazujúce známky degradácie
• Aplikujte následne vrstvu patrične zriedeného fixačného náteru ATOMO, ktorý umožní obnovenie kompaktnosti vadných, rozdrobených miest
• Chýbajúci objem nahraďte v prípade betónu príslušnou opravnou stierkou rady BETOXAN, zatiaľčo u tradičných podkladov použite cementovú opravnú maltu
• Prípadné nedokonalosti je možné prekryť u tradičných či akryl-siloxánových omietok vyplňovacím vyrovnávacím náterom typu ACRISYL GRIP, zatiaľčo u silikátových a minerálnych materiálov použite MARCOSIL GRIP.

Riešenia pre obnovu poškodenej omietky

Je možná aplikácia rozličných finalizačných náterov, od dvoch vrstiev vodou riediteľného vyplňovacieho náteru či náteru s obsahom kremennej múčky (protiplesňový algicídny pre exteriér), až po náterové hmoty novej generácie, akými sú napríklad hmoty rady ACRISYL. Možnou alternatívou je aj aplikácia dekoračného vápenného náteru per exteriér alebo syntézneho produktu ako napr ACRISYL DECORA.

Riešenia pre obnovu poškodenej omietky

V prípade riešení proti grafitom, neváhajte kontaktovať naše poradenské centrum vo Vašej blízkosti.

 

 

 

Call Now Button