Obnova bez búrania

Riešenia pre keramické obklady

Narastajúci dopyt trhu po obnovách budov s keramickým fasádnym obkladom vyžaduje obzvlášť zdĺhavé a komplexné opatrenia, často s vysokými nákladmi na odstraňovanie a likvidáciu.
Vďaka aplikácii základného kotviaceho náteru PROLINK spoločnosti Colorificio San Marco je dnes možné zasiahnuť u interiérových i exteriérových obkladov ako napr. dlaždice, kamenina či mozaiky.
Na základe dôkladnej analýzy sa najskôr zhodnotí celistvosť obkladu a identifikujú nesúdržné časti, ktoré bude potrebné odstrániť. Následne sa plocha umyje vysokotlakovým prúdom vody, nanesie spojovacia hmota PROLINK a nakoniec prípravok MARCOTHERM ADESIVO.

Riešenia pre keramické obklady

V interiéroch môže byť povrch po nanesení náteru PROLINK a aplikácii prípravku MARCOTHERM ADESIVO finalizovaný minerálnymi, syntetickými silnovrstvými či dekoračnými prostriedkami na finálnu úpravu.
V exteriéroch bude potrebné ošetriť povrch po aplikácii prípravného náteru PROLINK špeciálnym ochranným zatepľovacím systémom Marcotherm.
Systém Marcotherm pozostáva z viacerých vzájomne kompatibilných synergicky spätých elementov a spĺňa akékoľvek poožiadavky na tepelnú ochranu budov a obytných priestorov. Zabezpečuje okamžitú energetickú úspornosť, ekologickosť a nárast hodnoty celej budovy, pričom zvyšuje
interiérovú pohodu a predlžuje životnosť stavby.

Riešenia pre keramické obklady

 

AKO ZASIAHNUŤ V PRÍPADE NARUŠENIA

V interiéroch:
PRO-LINK – spojovací podkladový náter na keramické obklady
MARCOTHERM ADESIVO – prášková vláknami vystužená vyrovnávacia lepiaca hmota na systém zateplenia z vonkajšej strany

 

V exteriéroch:
PRO-LINK – spojovací podkladový náter na keramické obklady
MARCOTHERM ADESIVO – prášková vláknami vystužená vyrovnávacia lepiaca hmota na systém zateplenia z vonkajšej strany

Riešenia pre keramické obklady

V prípade riešení proti grafitom, neváhajte kontaktovať naše poradenské centrum vo Vašej blízkosti.

Call Now Button