Prírodná ochrana

Odvlhčovací sanačný omietkový systém

Nedostatočná alebo nesprávne zrealizovaná hydroizolácia, t.j. vodotesná izolácia spôsobuje u starších ale často i u novších stavieb nemalé problémy s vlhkosťou. Najviditeľnejšími a najbežnejšími známkami tohoto problému, ktorý znižuje kvalitu bývania sú: drobenie a opadávanie vrchných častí povrchov, vytváranie soľných výkvetov, výskyt plesní a rias a škody na omietkach a fasádach.

Odvlhčovací sanačný omietkový systém

Definitívnym riešením problémov s vzlínajúcou vlhkosťou je použitie odvlhčovacieho sanačného omietkového systému, ktorý vďaka špeciálnemu rozloženiu pórov zaručuje mimoriadne rýchle odparovanie vlhkosti z vlhkého muriva, pričom samotná omietka zostáva suchá a bez soľných výkvetov.
Spoločnosť Colorificio San Marco vyvinula systém NEPTUNUS – sadu prípravkov, schopných udržať spoločným účinkom stupeň vlhkosti muriva v prijateľných medziach a umožniť odvádzanie vlhkosti vo forme pary.

Odvlhčovací sanačný omietkový systém

• Pred samotnou aplikáciou je potrebné pripraviť najskôr podklad tak, že úplne odstránite prítomnú poškodenú omietku až po neporušené murivo, do výšky najmenej 50 cm nad viditeľné navlhnuté plochy, tzv. mapy.
• Odstráňte z muriva vrstvu soľných výkvetov, pokiaľ možno tlakovým umytím a nechajte uschnúť.
• Na suchý podklad naneste štetcom vrstvu OCHRANY PROTI VÝKVETOM SOLÍ NEPTUNUS, fixačný prostriedok na hydrofobizáciu pod odvlhčovacie omietkové systémy.
• Nechajte schnúť 24 hodín a naneste základnú vrstvu ODDVLHČOVACEJ OMIETKY NEPTUNUS (sanačná odvlhčovacia omietka na vlhké murivo) zmiešanej s KOTVIACOU PRÍSADOU NEPTUNUS, ktorá má byť aplikovaná
len na časti povrchu, zriedená a vmiešaná podľa údajov, uvedených v technickom liste.

Odvlhčovací sanačný omietkový systém

AKO ZASIAHNUŤ V PRÍDAPE NARUŠENIA
– NEPTUNUS KOTVIACA PRÍSADA – modifikátor na sanačné odvlhčovacie omietky
– NEPTUNUS OCHRANA PROTI VÝKVETOM SOLÍ – fixačný  hydrofobizačný prostriedok pod odvlhčovacie systémy
– NEPTUNUS SPEVŇOVAČ – siloxánový fixačný prostriedok proti výkvetom solí na omietky neptunus
– NEPTUNUS ODVLHČOVACIA OMIETKA – sanačná odvlhčovacia omietka na vlhké murivo
– NEPTUNUS FINÁLNA OMIETKA – vyrovnávacia odvlhčovacia omietka na vlhké murivo
– NEPTUNUS PRIMER H – siloxánový aktivátor adhézie pre interiér a exteriér
– NEPTUNUS VYPLŇOVACÍ PROSTRIEDOK – siloxánový ochranný prostriedok na steny s vysokým vyrovnávacim účinkom
– NEPTUNUS – siloxánový ochranný prostriedok pre interiér a exteriér
– BIOMARC FINÁLNA ODVLHČOVACIA OMIETKA – ekologická finálna sanačná vápenná omietka
– BIOMARC ODVLHČOVACIA OMIETKA – ekologická sanačná vápenná omietka
– BIOMARC HRUBÁ ODVLHČOVACIA OMIETKA – ekologický kotviaci vápenný mostík proti výkvetom solí

 

• Po nanesení podkladového spojovacieho náteru nechajte schnúť aspoň 1 hodinu a naneste disperznú vodou zriedenú ODVLHČOVACIU OMIETKU NEPTUNUS. Pre zaručenie dokonalého odvlhčovania dodržujte dobu miešania, v závislosti od typu použitej miešačky ako aj minimálnu hrúbku nanášanej vrstvy 2 cm a dostatočný odstup od podlahy tak, aby sa zamedzilo možnému hromadeniu vody. Po opatrnom nanesení makroporéznej omietky zrovnajte povrch pomocou sťahovacej laty bez vyhladenia tak, aby sa predišlo narušeniu poréznosti jej povrchu a následnej strate účinnosti systému.

• Po 24 hodinách naneste po navlhčení povrchu makroporéznej omietky pomocou oceľovej špachtle a špongiového hlladítka FINÁLNU OMIETKU NEPTUNUS, s max. hrúbkou nanesenej vrstvy 3 mm.
• Počkajte cca 28 dní na úplné dozretie omietky a ošetrite povrch SPEVŇOVAČOM NEPTUNUS alebo prípadne prostriedkom NEPTUNUS PRIMER H.
• Na prekrytie rozdielov medzi starou a novou sanačnou odvlhčovacou
omietkou naneste vrstvu vyrovnávacieho náteru ACRISYL GRIP.
• Natierajte len vysoko priedyšnými nátermi rady NEPTUNUS alebo MARCOSIL.

Odvlhčovací sanačný omietkový systém

V prípade riešení proti grafitom, neváhajte kontaktovať naše poradenské centrum vo Vašej blízkosti.

Call Now Button