Chráňte pamiatky a eliminujte vandalstvo

Ochranný systém proti grafitom

Problém s vandalskými nápismi na stenách je mimoriadne rozšírený v centrách miest ako ajna obytných domoch a budovách s historickým významom. Na jeho trvalé a účinné vyriešenie vyvinula spoločnosť Colorificio San Marco, ktorá vždy prejavila zvlášť citlivý prístup k talianskym kultúrnym
a architektonickým pamiatkam, špeciálny profesionálny antigrafitový systém.
Profesionálny antigrafitový systém je výsledkom synergických projektov v spolupráci so špecializovanými výskumnými inštitúciami a s Univerzitou Ca’ Foscari v Benátkach, s cieľom vývoja takých techník odstraňovania, ktoré uprednostňujú použitie rozpúšťadiel s nízkym dopadom na životné prostredie, ako aj prípravkov a metód uľahčujúcich odstraňovanie a čistenie vďaka ochrannej úprave plôch.

Výsledkom tohto výskumu sú dva prostriedky ISOGRAFF a GRAFFITI REMOVER, ktoré zabraňujú penetrácii pigmentov do podkladu a súčasne uľahčujú samotné odstraňovanie.

 

 

Ochranný systém proti grafitom

Ako zasiahnuť v prípade narušenia

 

ISOGRAFF je ochranný vodou riediteľný priedyšný antigrafitový prípravok na ochranu minerálnych povrchov, s efektom katodickej ochrany a nízkym dopadom na životné prostredie.
Na rozdiel od ostatných antigrafitových náterov nevyžaduje k odstráneniu nápisov obsah rozpúšťadiel, klasifikovaných ako zdraviu nebezpečných alebo zaťažujúcich životné prostredie.
ISOGRAFF vytvára účinnú bariéru, ktorá obmedzuje nasiakavosť a pohlcovanie nečistôt a zabraňuje usadzovaniu smogu, bez toho aby bola narušená priedyšnosť povrchov. Uľahčuje naviac odstránenie následne vytvorených vandalských nápisov obyčajnou teplou vodou. Vďaka tomu bude samotná operácia až 10-násobne rýchlejšia a úspornejšia v porovnaní s neošetreným povrchom.
GRAFFITI REMOVER je špeciálny gélový prípravok s obsahom rozpúšťadiel s nízkym dopadom na životné prostredie, ktoré sú podľa platnej eur. legislatívy hodnotené ako nezaťažujúce životné prostredie. Neobsahuje dichlórometán. Jeho nanášanie a použitie je ľahkéa rýchle. Vďaka gélovej konzistencii nesteká aumožňuje dlhšiu dobu účinnosti proti ušpineniu, čím sa naproti tekutým detergentom zamedzí nežiadúcej penetrácii farbiva do podkladu.

Ochranný systém proti grafitom

 

 

 

 

 

 

Preventívny účinok
Ošetrenie povrchu steny umožňuje jednoduché odstránenie prípadných následných grafitov a nápisov obyčajnou teplou vodou. Ochranná bariéra vytvorená prípravkom znižuje prirodzenú nasiakavosť povrchov, ktorá je příčinou degradácie minerálnych podkladov.

Ochranný účinok
Ošetrenie povrchu steny umožňuje jednoduché odstránenie prípadných následných grafitov a nápisov obyčajnou teplou vodou.

Protismogový účinok
Tento prípravok je vysoko účinný aj proti ušpineniu a smogu a dovoľuje ich jednoduché odstránenie obyčajnou teplou vodou.

Úplná reverzibilita
Umožňuje na rozdiel od permanentných ochranných antigrafitových náterov jednoduché odstránenie a zaručuje neinvazívnosť a reverzibilitu zákrokov a to aj v prípade kultúrnych pamiatok a rekonštrukčných a reštauračných prác.

Ochranný systém proti grafitom

V prípade riešení proti grafitom, neváhajte kontaktovať naše poradenské centrum vo Vašej blízkosti.

 

Call Now Button